OPLOSSINGENCONSULTANCYHARDWAREPROJECT MANAGEMENTNETWERKBEHEERSYSTEEMBEHEERBEVEILIGINGHOSTINGWEBDESIGNE-COMMERCEE-MARKETINGVIRTUALISATIECLOUD COMPUTING
  WIJ GRIJPEN DE KOE BIJ DE HORENS
De toenemende druk tot behoud van de concurrentiepositie, uitgedrukt in termen van kostenbeheersing en versnelling van de 'time-to-market', vraagt om de ontwikkeling van een beheersomgeving, gericht op verhoging van efficiëntie en effectiviteit. Meer doen, met minder middelen, in een kortere tijd, tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit en met een optimum aan managementinformatie om tijdig bij te kunnen sturen.


  •  Inventarisatie

Wij zullen eerst met behulp van onze consultants een heldere inventarisatie maken met de hekelpunten, bestaande infrastructuur en eventuele wensen. De uitkomst zal uitgesplitst worden in allemaal kleine projecten. Dit omdat PROSOLIT altijd middels een projectmatige werkwijze te werk gaat.


  •  Prioriteitenlijst

Van bovenstaande lijst ( projecten) zal een prioriteiten lijst gemaakt worden waarbij stabiliteit en functionaliteit de rode draad in overleg met het management team zal worden bepaald.


  • Stappen plan per project

Per project zal er kort uitgewerkt worden welke stappen doorlopen moeten worden om tot een succesvol resultaat te komen. Per stap kan een tijd worden bepaald.


  • Planning

Als het stappenplan met een indicatie van de tijd per stap klaar is wordt er een planning gemaakt.


  • Uitvoeren planning

In de planning zal rekening gehouden worden met tussentijds verlening van support. Tevens wordt er rekening gehouden met eventuele levertijden of tegenslagen en vakanties c.q. feestdagen.


  • Evaluatie /  Meten resultaat

Tijdens de evaluatie zal de efficiëntie en effectiviteit van de uitgevoerde werkzaamheden worden bekeken. Dit op basis van onderhoud en functionaliteiten die gewenst zijn/waren voor de uitvoering.


  • Preventief Onderhoud

Onderhoud is een heel belangrijk stuk in de succesvolle afronding van voorgenoemde projecten. Om de ICT omgeving in top vorm te houden zal er minimaal 1 keer per nader te bepalen tijdbestek(afhankelijk van de omgeving) onderhoud moeten plaatsvinden. Een onderhoudsplan kan hiervoor gemaakt worden.


  • Doorontwikkelen

De ICT wereld is nog nooit stil blijven staan en zal dat in de toekomst ook zeker niet doen. De ontwikkelingen gaan zeer snel. Het is dus ook zaak dat er aan doorontwikkeling wordt gedaan. Hiervoor wordt ook een plan gemaakt. De doorontwikkeling van uw omgeving op ICT gebied zal continue moeten spelen om bij te blijven.

E-mail:  
Naam:  
Bedrijf:  
 
Wij maken gebruik van Open Source Toepassingen
JA
 53%
NEE
 23%
Wat is "Open Source"
 24%